王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ مرثیه وطن    ◯   آواز افسر شهیدی    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   سوپر آکائی - نوار شماره ۶

   ◯   استریو امید - کنسرت افسر شهیدی

 

متن آهنگ:

   دنیای من پر از غمه هرچی بگم باز هم کمه
   حسرت روزهای قشنگ نشسته در دلم همه
   ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا
   ایران برام عزیزه اشک شوقم می ریزه برای حفظ این خاک خونهای ما ناچیزه
   ای وطن ای وطن ای وطن
王様万歳