王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ کمر باریک    ◯   آواز امیر رسایی    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   آرگامان - نوار شماره ٢۴٩

 

متن آهنگ:

   کمر باریک من بیا نزدیک من شام تاریک من
   صلح و صفا کن جفا دیگر بس است با ما وفا کن کمر باریک
   چرا دیر آمدی دردت بگیرم بلای چهره ای زردت بگیرم کمر باریک
   بلای چهره ی زردت چه باشد خودم دستمال شوم گردت بگیرم کمر باریک
   هلا دختر نقابی بسته داری به زیر چهارقدت گلدسته داری کمر باریک
   از آن گلدسته ات یک گل به من ده که صد پیر و جوان دلخسته داری
   کمر باریک
王様万歳