王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ می دونم    ◯   آواز امیر رسایی    ◯   آهنگها

متن آهنگ:

   می دونم حرف اونو گوش می کنی منو آخر تو فراموش می کنی
   می دونم در دل شبهای فراغ چراغ بوسه رو خاموش می کنی
   یاد اون روزهای خوب دلمو خون میکنه
   اشک چشمم ای خدا کار بارون می کنه
   کاش اون اخمها خنده ها یادم می رفت
   هر چی بوده بین ما یادم می رفت
   کاش نمی افتاده چشمهات تو چشم
   کاش می دونستی ز غم چه می کشم
王様万歳