王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ ستاره    ◯   آواز آزیتا    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو عظیمی - نوار شماره ٢٢۴

   ◯   سوپر شاپرک - نوار شماره ۲۱۵

   ◯   ایران کاست - نوار شماره ۸۷۵ن

   ◯   استریو ناز - نوار شماره ۴٧٧

 

متن آهنگ:

   من پر از حرفهای تازه تو برام سنگ صبوری
   من یه قله زیر ابرم تو برام طلوع نوری
   آسمون چشمهای تو رنگ صبحه رنگ گلهاست
   دیدنی مثل یه جنگل خواستنی مانند رویاست
   شبها از صدای نرم پای تو می شکفه روی گلهای اطلسی
   تو غنیمتی مثل نفس زدن همیشه برای من مقدسی
   در دل تیره ی شبهام تو ستاره ای ستاره
   چشم چراغ روشن نوری ارمغان میاره
   راز شعر های نگفته ام اسم تو باشه همیشه
   یه عمری در انتظارت مانده ام به پشت شیشه
王様万歳