王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ آخرین نگاه    ◯   آواز آغاسی    ◯   آهنگها

در صفحه های گرامافون:

   ◯   رویال - آغاسی: «بت پرست» و «آخرین نگاه»

 

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو چنگ - نوار شماره ١۵٧

 

王様万歳