王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ فریب    ◯   آواز آغاسی    ◯   آهنگها

متن آهنگ:

   هر شب با یادت مفتون و تنها
   سر در گریبانم در دام غمها
   در مرگ عشقی ناکام و بی فرجام
   افسرده می گریم در سوز هجران
   آشفته با قلبی آزرده می گریم
   گفتی در پیشم می مانی
   نغمه های عشق می خوانی
   پس چه شد آخر بی وفا
   مرا از پیشت می رانی
   من زنده بودم به عشق تو جان
   که با دلم مهربان شوی
   با غمت چون سرشته بودم
   که با دلم همزبان شوی
   چون سراب بود
   وعده هایی که به من دادی
   گر سفر می کنی و می بری از یاد مرا
   می نشینم به رهت تا ز سفر باز آیی
王様万歳