王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ حباب    ◯   آواز شمس    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   گلبرگ - گلرنگ

 

متن آهنگ:

   از ازل خدای عالم خاک ما سرشته با هم
   در دل کتاب هستی نام ما نوشته با هم
   جونم عمرم زندگی سرابه عمره هستی عمر یک حبابه
   بس کن دیگه اینهمه بهانه با این فرداهای بی نشانه
   کسی نمیدونه کسی نمیدونه کسی نمیدونه
   ای چشمانت چشمه های نور است
   ای لبهایت ساغر بلور است
   جز چشم من حرف آشنا رو از لبهایت قصه وفا رو
   کسی نمیخونه کسی نمیخونه
王様万歳