王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ موسم گل    ◯   آواز پروا    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو آزاد - از همه رنگ ٢

   ◯   استریو آزادی - نوار شماره ۶٢٠

   ◯   استریو دمیس ۲۰۰۰ - نوار شماره ۱۹

   ◯   سوپر تک - کوچه بازار شاد شاد (۶)

   ◯   آونگ - نوار شماره ۱۵۲

   ◯   استریو ژولیت - نوار شماره ٢٠٣

   ◯   استریو گل بهار - نوار شماره ۵١٧

   ◯   استریو نگار - نوار شماره ١٨٣

 

متن آهنگ:

   موسم گل شد و وقت گل چیدن
   خوش بُوَد روی گل چهره بوسیدن
   جام مِی باید از گل رخان گیری
   بوسه از این و گاهی از آن گیری
   به خیالم که ز حالم با خبر هستی ای گل ... نه
   بر سر ما کشی دستی ای گل ... نه
   بلبل از دست گل شکوه ها دارد
   وعده ی گل رخان کی وفا دارد
   گفتی از حال زارت خبر دارم
   وز دل بی قرارت خبر دارم
王様万歳