王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ مرد بندر    ◯   آواز جهانگیر    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو سوپر لاله - نوار شماره ۱۴۱

   ◯   استریو ناز - نوار شماره ۴۷۱

 

متن آهنگ:

   یه مرد بندر به راهت منتظره
   فانوس چشمهاش به راه سحره
   دلش شکسته از موج غمت
   گرفته خوبان جور و ستمت
   چه روزهایی که آوازی توی نخلها شنیده
   به امیدی که برگشتی تو نخلستان دویده
   چه روزهایی که دنبال صدای پا به خود گفت
   می دونستم که پایان شب هجران سپیده
   در آسمان چشم تو دریا چه می کند
   در گیر و دار موهات دل ما چه می کند
王様万歳