王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ شب موعود    ◯   آواز جهانگیر    ◯   آهنگها

در صفحه های گرامافون:

   ◯   کارون - جهانگیر: «شب موعود» و «پشیمون میشی آخر»

 

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو کاوه - نوار شماره ۴۲

 

王様万歳