王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ رهائی    ◯   آواز حبیب    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   آونگ - نوار شماره ١۵١

   ◯   جان جان موزیک - بهترینهای حبیب

 

متن آهنگ:

   یکی از من خسته جان می گریزد
   که با روح و جسمم روان می گریزد
   خدا را تو ای عشق که رحمی به عاشق
   که ز مرغ هم آشیان می گریزد
   نه پیک پیامی نه فکر رهایی خدایا گواهی
   مگر عهد یاری خدایا شکسته
   که یاران بریدند ز پیمان بسته
   سرودی نمی خواند اینجا نگاهی
   که او بوی غم در نگاهمان نشسته
   نه رویای یاری نه فکر دیاری
   در این بی پناهی در آن پا گذاری
   چه بیهوده خواندم چه بیهوده ماندم
   بر اسب رهایی چه بیهوده راندم
王様万歳