王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ یاد اون روزا    ◯   آواز حسین موفق    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   شاپرک - نوار شماره ٣۴

   ◯   تاپ لاندا - نوار شماره ۲۷

   ◯   خانه صفحه - نوار شماره ۱۹۳

 

متن آهنگ:

   بین ما خیلی چیزها بود وفا بود صفا بود
   یاد اون روزا بخیر
   دو تا قلب مبتلا بود یه عشق بی ریا بود
   یاد اون روزا بخیر
   دل تو جای من و جای خدا بود
   از فریب و حیله و نیرنگ جدا بود
   خورشید راستی تو چشمهات می درخشید
   مثل تو ساده و معصوم کیمیا بود
   یاد اون روزا بخیر
   جز عالم من دیگه عالمی نداشتی
   جز دوری من هیچ غم دیگه ای نداشتی
   فکر و ذکر و هوش و حواست پیش من بود
   همزبونی و همدم دیگه ای نداشتی
   یاد اون روزا بخیر
王様万歳