王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ کودک بابا    ◯   آواز حمید    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   جهان موزیک - نوار شماره ٢۵

   ◯   استریو سونی - حمید

   ◯   آرگامان - نوار شماره ۶٧۳

 

متن آهنگ:

   کودک بابا چشمهاتو وا کن
   اول راهی راهتو پیدا کن
   پا به دنیای تازه می گذاری
   ماجراها در پشت سر داری
   تا جوون هستی فکر فردا باش
   کوچیکه چشمه فکر دریا باش
   همتت باشه تکیه گاه تو
   تا نشه دشمن سد راه تو
   کودک بابا چشمهاتو وا کن
   با شکست بساز پشت به غمها کن
   روزگار ما بیش و کم داره
   راه فرداها پیچ و خم داره
   زندگی یعنی خوب و بد دیدن
   سردی و گرمی دست رد دیدن
   از خودت دور کن صحنه سازی رو
   بی ثمر بدون یکه تازی رو
   مرد با گذشت فکر هستی نیست
   چیزی بدتر از خودپرستی نیست
   هرکدوم از ما یه مسافریم
   باقیه دنیا اما ما میریم
   من دوروزی رو مهمونت هستم
   تا بزرگ بشی بارم رو بستم
   باید به رندون روی پا باشی
   سنگ زیرین آسیاب باشی
   روی پات وایسا مرد مردونه
   از آدمها فقط خوبی می مونه
王様万歳