王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ بخود رسیدن    ◯   آواز داریوش    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو شهر فرنگ - داریوش (۵)

   ◯   ویسپور - نوار شماره ١

   ◯   استریو لیما - نوار شماره ۱۰۲

   ◯   چشمک - نوار شماره ٣٢۶

   ◯   سوپر دیسکو - نوار شماره ۶

   ◯   استریو میچکا - کنسرت داریوش ۵

   ◯   ویسپور - نوار شماره ٣

   ◯   ویسپور - نوار شماره ١١۶

   ◯   سوپر بام بی - نوار شماره ١٩

   ◯   پرسپولیس - نوار شماره ۲۲۵

   ◯   پرسپولیس - نوار شماره ۲۲۸

 

متن آهنگ:

   بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود
   داغ تو دارد این دلم
   جای دگر نمی شود
   بی تو برای شاعری واژه خبر نمی شود
   بغض دوباره دیدنت از تو به در نمی شود
   فکر رسیدن به تو فکر رسیدن به من
   از تو به خود رسیده ام
   اینکه سفر نمی شود
   دلم اگر بدست تو به نیزه ای نشان شود
   برای زخم نیزه ات سینه سپر نمی شود
   صبوری و تحملم همیشه پشت شیشه ها
   پنجره جز به بغض تو ابری و تر نمی شود
   صبور خوب خانگی
   شریک ضجه های من
   خنده ی خسته بودنم
   زنگ خطر نمی شود
   حادثه ی یکی شدن
   حادثه ای ساده نبود
   مرد تو جز تو از کسی زیر و زبر نمی شود
   به فکر سرسپردنم به اعتماد شانه ات
   گریه ی بخشایش من که بی ثمر نمی شود
   همیشگی ترین من لاله نازنین من
   بیا که جز به رنگ تو دگر سحر نمی شود
王様万歳