王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ نیستی    ◯   آواز داریوش    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   چشمک - داریوش (۵)

   ◯   استریو پ.پ - نوار شماره ۱۳۰

   ◯   استریو گلچین - کنسرت جدید داریوش

   ◯   تاپ موزیک - نوار شماره ۳۷

   ◯   تو تک چی - نوار شماره ۱۰

   ◯   خانه نوار - نوار شماره ۲۶۱

   ◯   جهان موزیک - نوار شماره ۴۴

   ◯   استریو راج - نوار شماره ١۴

   ◯   استریو گل - داریوش

   ◯   استریو لاله - داریوش ۵

   ◯   جهان موزیک - نوار شماره ۴٧

   ◯   خانه نوار - نوار شماره ۶٠۵

 

متن آهنگ:

   چنان دل کندم از دنیا
   که شکلم شکل تنهایی ست
   ببین مرگ من را در خویش
   که مرگ من تماشایی ست
   مرا در اوج می خواهی
   تماشا کن تماشا کن
   دروغین بودم از دیروز
   مرا امروز حاشا کن
   در این دنیا که حتی ابر
   نمی گرید به حال ما
   همه از من گریزانند
   تو هم بگذر از این تنها
   فقط اسمی به جا مانده
   از آنچه بودم و هستم
   دلم چون دفترم خالی
   قلم خشکیده در دستم
   گره افتاده در کارم
   به خود کرده گرفتارم
   به جز در خود فرو رفتن
   چه راهی پیش رو دارم
   رفیقان یک به یک رفتند
   مرا در خود رها کردند
   همه خود درد من بودند
   گمان کردم که هم دردند
   شگفتا از عزیزانی
   که هم آواز من بودند
   به سوی اوج ویرانی
   پل پرواز من بودند
王様万歳