王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ افسوس    ◯   آواز داود مقامی    ◯   آهنگها

در صفحه های گرامافون:

   ◯   آهنگ روز - داود مقامی: «افسوس» و «تو هم باید بمیری»

 

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو دریا - نوار شماره ۵۲

   ◯   تاپ لاندا - نوار شماره ۲۰۷

 

王様万歳