王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ پرچین    ◯   آواز بابک    ◯   آهنگها

متن آهنگ:

   وقتی درختها شکوفه میداد
   من و تو مثل دو مرغ عاشق بهار رو با هم صدا می کردیم
   از پشت پرچین سر می کشید با اون دو دست کوچیک
   لبهای گلها رو وا می کردیم
   ای قصه ها از صدای تو لبریز هوای تو بوی گل و ابر و پاییز
   تنها نشستن به یاد تو بودن همین از تو مونده برای دل من
   بی تو بی حال و هوای بچگیها از تنم جدا نمیشه خستگی ها
   زیر پرنده ها صدای زخمی در غروب ساکت دلبستگی ها
   مرد و تو باغچه زیر چتر اقاقی پوسید
   قلبهای عاشقی که برای هم می تپید
   ای تکیه گاه تنهایی من یاد تو یاد روزهای خوبی که با تو بودم برام عزیزه
   ای لحظه های سبز شکفتن من تکدرختی پیرم که بی تو
   تمام برگهاش داره می ریزه
王様万歳