王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ پرستوی امید    ◯   آواز رامین    ◯   آهنگها

متن آهنگ:

   تا پرزنی بر آسمانها آسمانها خالی باشد جایت
   یابد دلم در بیقراری ها قراری بوسم جای پایت
   ای پرستوی امیدم من در آغوش تو دیدم راه و رسم دلبری
   دل ز عاشق می بری
   این تحمل ندارم بی من از شهر و دیارم
   همچو بختم بگذری دل ز من با خود بری
   ای فروغ زندگانی ای بهار جاودانی ای امید دیرین در بر من بنشین
   ای مرا روشنگر دل بین چه آمد بر سر دل بی تو من غمگینم درد بی تسکینم
王様万歳