王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ تنها ماندم    ◯   آواز رضا مقامی    ◯   آهنگها

متن آهنگ:

   رفتی از بر من اکنون تنها ماندم همچون خاکستری ز آتش برجا ماندم
   باز آ ای نازنین چون ایام دیرین تا بینی من چه سان زار و رسوا ماندم
   ز فراغت ای زیبا همه جا همه جا همه جا میریزم اشک غم اشک درد و ماتم
   شاید بار دیگر تو باز آیی از در از قلبم بزدایی این درد رسوایی ای زیبا
   تو ندانی ای زیبا به خدا به خدا به خدا با این درد بی وفایی آتش جدایی
   خصم جان مایی از چه ای پری رو از دل غمین در اینچنین جدایی ای رعنا
王様万歳