王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ تا بینهایت    ◯   آواز سپهر    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   آرگامان - نوار شماره ١۲۴

 

متن آهنگ:

   ای دشت و ای کوه ای آب و ای خاک ای روح باران ای ابر نمناک
   ای چشمه ای سرو ای مهر و ای ماه با هم که باشید از عشقم آگاه
   لرزد دل من در هوایت عاشق شده ام جان فدایت
   عشق من و تو جاودانی است مهر تو و من بی نهایت
   ای چون خدا در پاکی و یکتایی در معبد ایمان من تنهایی
   من بنده ی عشق تو ام تا هستم سرشارم از این مستی و شیدایی
王様万歳