王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ عدد بیست    ◯   آواز سوزان    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو پاپ ۱۹ - سوزان (٢)

   ◯   استریو لاله - جدید کوچه بازاری

   ◯   استریو شبنم - نوار شماره ۶٩

 

متن آهنگ:

   با تو عهدی که بستم تا وقتی زنده هستم
   می شینم و نشستم
   من آن صفرم که با تو عددی کامل هستم
   به تو حمایل هستم
   کنارم باشی بیستم نباشی هیچی نیستم
   به امید تو راه میرم به امید تو میشینم
   تمام زندگیمو من در با تو بودن می بینم
   به امید تو می گریم به امید تو می خندم
   حتی چشمونمو شبها به امید تو می بندم
   کنارم باشی بیستم نباشی هیچی نیستم
   عشق تو مثل خون توی رگهایم دویده
   قسم به عشقی که از تو درون سینه دارم
   حرفهای تو چه تلخ و چه شیرین برام امیده
   کنارم باشی بیستم نباشی هیچی نیستم
王様万歳