王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ یک ستاره    ◯   آواز سیمین قدیری    ◯   آهنگها

موزیسین ها:

   ◯   کلام: ژیلا مساعد

   ◯   ملودی: فریبرز لاچینی

 

 

در نوارهای کاست:

   ◯   سی بی اس - آوازهای دیگر

 

متن آهنگ:

   اگه تنها یه ستاره پر می زد مثل یه شاهین
   میومد پایین پایین می نشستم من کنارش
   می شدم همدم و یارش می زدم دست نوازش
   به تن براق و نازش
   یه ستاره یه ستاره یه ستاره
   می نشوندمش رو پاهام یا روی لاله ی گوشهام
   می سوزوندمش با اشکهام می کشوندمش به خوابهام
   می رسوندمش به شبهام می خوابوندمش رو چشمهام
   می آوردمش تو دنیا نقره ای می شد نفسهام
王様万歳