王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ سنگ خارا    ◯   آواز شاهرخ    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو سونی - نوار شماره ۲۱

   ◯   استریو شبنم - نوار شماره ۴٠

   ◯   آرشه - گلچین (۱۳)

   ◯   استریو اف ام - نوار شماره ٣۴١

   ◯   آرشه - آلبوم شاهرخ

 

متن آهنگ:

   جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
   سنگ خارا را گواه این دل رسوا بگیرم
   مو به مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها
   بشنو ای سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران
   با شما همرازم اکنون با شما دمسازم اکنون
王様万歳