王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ مرد تنها    ◯   آواز فرهاد مهراد    ◯   آهنگها

موزیسین ها:

   ◯   کلام: شهیار قنبری

   ◯   ملودی: اسفندیار منفرد زاده

 

در صفحه های گرامافون:

   ◯   آهنگ روز - فرهاد مهراد: آهنگهای فیلم رضا موتوری

 

در نوارهای کاست:

   ◯   سوپر دیسکو - نوار شماره ۶۷

   ◯   سوپر راج - نوار شماره ۴٣

   ◯   استریو دیسکو - نوار شماره ۶

   ◯   آونگ - نوار شماره ٣۵

   ◯   آونگ - نوار شماره ٧٩

   ◯   آونگ - نوار شماره ١١۶

   ◯   استریو دیسکو - نوار شماره ۹۶

   ◯   استریو دیسکو - موسیقی فیلم طوطی

 

متن آهنگ:

   با صدای بی صدا
   مثل یک کوه بلند
   مثل یک خواب کوتاه
   یه مرد بود یه مرد
   با دستهای فقیر با چشمهای محروم
   با پاهای خسته یه مرد بود یه مرد
   شب با تابوت سیاه نشست توی چشمهاش
   خاموش شد ستاره افتاد روی خاک
   سایه اش هم نمی موند هرگز پشت سرش
   غمگین بود و خسته تنهای تنها
   با لبهای تشنه به عکس یه چشمه
   نرسید تا ببینه قطره قطره
   قطره ی آب قطره ی آب
   در شب بی تپش
   اینطرف اونطرف می افتاد تا بشنوه
   صدا صدا
   صدای پا صدای پا
王様万歳