王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ روسپی    ◯   آواز فریدون فروغی    ◯   آهنگها

موزیسین ها:

   ◯   کلام: فرهنگ قاسمی

   ◯   ملودی: محمد شمس

   ◯   آرانژمان: محمد شمس

 

 

متن آهنگ:

   خداوند بزرگ را به یاری می طلبیم که در این برهه از زمان
   منجی ایران عزیز و شما هموطنان وطن دوست باشد
   نام نیکی گر بماند ز آدمی به کز او ماند سرای زرنگار
   ای پناه هوس مردهای شهر همیشه گریه به دل خنده به لب
   همدل آدمهای بدون دل نفس گرم تو از شعله ی دل
   غمگینم از غم و غصه های تو
   وای اگه قلبت تو سینه بمیره تموم شهر منو شب می گیره
   نمیخوام که چشمهای خشک تو رو تر ببینم
   توبذار غصه هاتو من روی شونه ام بگیرم
   نمی خوام امید تو از دل تو بیرون بشه
   آخرین منزل تو رو سر تو ویرون بشه
   در جاده باریک صحرای بی آب و علف همه چیز را پشت سر می گذاشت
   پاهای لاغر و گوره بسته اش بر روی شنهای داغ
   گویی بر سبزه های بهاری بوسه می زند
   همه چیز برایش سراب بود و سراب حتی زندگی
   اما خود نمی دانست که می رود تا جفت خود بیابد
   شاید بند تنهایی را از هم پاره کند
   و پایان زندگی بی پایان خود را باصطلاح ببیند و لمس کند
   ای کاش می دانست یعنی از کودکی می دانست
   اگر تنها آمد و در آخر کار تنها می رود در میانه راه به تنها نیاز دارد
   تا در پایان هادی خانه ابدی اش باشند
   پس کلمه را چنان ندانسته آموخت که به جای تنها تنها ماند
王様万歳