王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ گل ناز    ◯   آواز قاسم جبلی    ◯   آهنگها

در صفحه های گرامافون:

class="thumbnail">قاسم جبلی: «گل ناز» و «مینا»

 

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو ناز - نوار شماره ۳۹۷

   ◯   چشمک - نوار شماره ٢١٩

 

王様万歳