王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ عشق بازیگر    ◯   آواز مهستی    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو پ.پ - نوار شماره ۲۹۶

 

متن آهنگ:

   ای عشق بازیگر چرا دیگر نمی خواهی مرا
   لحظه های زندگی در من به پایان می رسد
   با چشم گریان می رسد امروز و فردا
   آن دم این بیگانگی پیوسته آزارت کند
   رنجور و بیمارت کند اما دریغا
   زین همدلی زین همزبانی این گونه عشق جاودانی
   شوقی که در من دیده بودی هرگز نمی یابی نشانی
   گیرد گریبان تو را دست رقیبی انتها
   تصویری از غم های من بر هم زند رویای تو
   رنج و غم امروز من غمگین کند فردای تو
   دانم خیال من تو را هرگز نمی سازد رها
王様万歳