王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ مستی    ◯   آواز هایده    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   آرگامان - نوار شماره ١۲۴

   ◯   آرگامان - نوار شماره ۳۰۳

   ◯   استریو پ.پ - نوار شماره ١٧٢

   ◯   ایران کاست - نوار شماره ۴۹۴

   ◯   استریو دیسکو - نوار شماره ۳۱۱

   ◯   استریو گل آهنگ - نوار شماره ٣٩

   ◯   استریو ناز - نوار شماره ۳۲۲

   ◯   استریو موناکو - نوار شماره ۳۴

 

متن آهنگ:

   مستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شده منو رها نمیکنه
   شب که از راه میرسه غربت هم باهاش میاد
   توی کوچه های شب با صدای پاش میاد
   من غمهای کهنه مو برمی دارم که توی میخونه ها جا بذارم
   می بینم یکی میاد از میخونه زیر لب مستونه آواز می خونه
   گرمی مستی میاد توی رگهای تنم می بینم دلم می خواد با یکی حرف بزنم
   کی میاد به حرفهای من گوش بده آخه من غریبه هستم با همه
   یکی آشنا میاد به چشم من ولی از بخت بدم اون هم غمه
王様万歳