王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ رفتم که رفتم    ◯   آواز مرضیه    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   چشمک - نوار شماره ٣۵٢

 

متن آهنگ:

   از برت دامن کشان
   رفتم ای نامهربان
   از من آزرده دل کی دگر بینی نشان
   رفتم که رفتم
   از من دیوانه بگذر
   بگذر ای جانانه بگذر
   هرچه بودی هرچه بودم
   بی خبر رفتم که رفتم
   شمع بزم دیگران شو
   جام دست این و آن شو
   هرچه بودی هرچه بودم
   بی خبر رفتم که رفتم
   بعد از این کن فراموشم که رفتم
   دیگر از دست تو می نمی نوشم که رفتم
   با دل دود آشنا گشتم از دامت رها
   بیوفا بیوفا بیوفا رفتم که رفتم
   عاشقان را بگذارید بنالند همه
   مصلحت نیست کین زمزمه خاموش کنید
   من نگویم که به درد دل من گوش کنید
   بهتر آنست کین قصه فراموش کنید
王様万歳