王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ سخن وفا    ◯   آواز مرضیه    ◯   آهنگها

موزیسین ها:

   ◯   کلام: رحیم معینی کرمانشاهی

   ◯   ملودی: همایون خرم

   ◯   آرانژمان: همایون خرم

 

 

در نوارهای کاست:

   ◯   چشمک - نوار شماره ٣۵٢

 

متن آهنگ:

   رفتی که هجران آتشی در سینه ام ریزد
   رفتی که دود از شعله های ناله ام خیزد
   رفتی که خوابم روز و شب از دیده بگریزد
   به خدای من که نوای من نرسد به گوش تو
   نشنیده ام سخن وفا ز لبان نوش تو
   به خدای من که نوای من نرسد به گوش تو
   از من چرا پیمانه بگرفتی تو که بی وفا بودی
   ای دل تو از روز ازل شاید به غم آشنا بودی
   از من چرا پیمانه بگرفتی تو که بی وفا بودی
   ای دل تو از روز ازل شاید به غم آشنا بودی
   به خدای من که نوای من نرسد به گوش تو
   نشنیده ام سخن وفا ز لبان نوش تو
   به خدای من که نوای من نرسد به گوش تو
   نشنیده ام سخن وفا ز لبان نوش تو
   تا ناله ی سوزان بر می خیزد
   ز ترانه ی من چه بهانه دگر ز جفای تو خوشتر
   تا سوز وجودم شورانگیزد
   به حریم وفا چه به گوش دلم ز صدای تو خوشتر
王様万歳