王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ بوی جوی مولیان    ◯   آواز مرضیه    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   ن م و ن ه - موسیقی اصیل ایرانی (۱)

 

متن آهنگ:

   بوی جوی مولیان آید همی
   یاد یار مهربان آید همی
   ریگ آموی و درشتی های او
   زیر پایم پرنیان آید همی
   آب جیحون از نشاط روی دوست
   خنگ مارا تا میان
   آید همی آید همی
   ای بخارا ای بخاراشاد باش و دیر زی
   میر زی تو شادمان آید همی
   میر ماه است و بخارا آسمان
   ماه سوی آسمان آید همی
   میر سرو است و بخارا بوستان
   سرو سوی بوستان آید همی
   بوی جوی مولیان یاد یار مهربان
   بوی جوی مولیان یاد یار مهربان آید همی
王様万歳