王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
شاپرک    ◯   نوار شماره ٢۴٢ - کنسرت جدید آغاسی    ◯   آهنگها
  ———  روی یک  ———  
معرفی  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
الهی امشب صبح نشه  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
ساقی  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
هم فال هم تماشا  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
با یک تیر دو نشون  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
دختر خوشگل  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
  ———  روی دو  ———  
یادم کن  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
خط قرمز  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
پیام  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
بازم می  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
شیلا  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
موزیک بی کلام  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
王様万歳