王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
استریو عظیمی    ◯   نوار شماره ۴ - آغاسی (۱)    ◯   آهنگها
  ———  روی یک  ———  
آوازه خوان  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
رفتی سفر  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
ایولله  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
نازی نازی  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
چه گلی کاشتی  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
سهیلو  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
آمده  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
  ———  روی دو  ———  
قالیچه حضرت سلیمان  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
زیبای بندر  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
آمنه  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
یا رب تا کی تنها  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
رقص  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
گلی جون  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
王様万歳